ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH ODPADOWYCH PROWADZENIE BDO ROZLICZENIA EKOEXPERT

Menu Reklama

logo eBielsk.pl

Strona główna

Ogłoszenia

Katalog firm

Atrakcje

Forum
ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH ODPADOWYCH PROWADZENIE BDO ROZLICZENIA EKOEXPERT

ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH ODPADOWYCH PROWADZENIE BDO ROZLICZENIA EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia firmom kompleksowe usługi ekologiczne z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Stosowanie zasad poszanowania środowiska w prowadzonej działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorstwie dopełniania szeregu obowiązków środowiskowych, w szczególności obowiązków rejestracyjnych, sprawozdawczych oraz rozliczeniowych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, w tym realizację obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych wynikających z przepisów Ustawy Ochrona Środowiska. Firma EkoExpert zapewnia najwyższą jakość obsługi ekologicznej oraz współpracy ekologicznej, pomoc doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy podejmą się realizacji wszelkich usług środowiskowych oraz zadbają o rzetelne oraz terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów środowiskowych, analiz środowiskowych, sprawozdań środowiskowych. Firma EkoExpert wykorzystuje wieloletnie doświadczenie dla zapewnienia klientom najwyższej jakości usług środowiskowych, dopasowanych do potrzeb klientów form współpracy, zakresu świadczonych usług.  Możliwość dostosowania zakresu świadczonych usług środowiskowych do potrzeb i oczekiwań klienta pozwala na zapewnienie optymalnego poziomu obsługi ekologicznej, z możliwością wyboru obszarów działalności firmy, które zostaną powierzone doświadczonym ekspertom środowiskowym. Firma EkoExpert dba o zapewnienie najwyższej jakości opracowywanych dokumentów środowiskowych,  terminowe przekazywanie dokumentacji środowiskowej oraz prawidłowe wyliczenie wysokości opłat związanych z korzystaniem ze środowiska. Kompleksowa oferta firmy EkoExpert pozwala klientom na outsourcing ekologiczny zapewniając jednocześnie wiele korzyści: możliwość korzystania z doświadczenia wykwalifikowanych ekspertów środowiskowych, możliwość reprezentowania firmy przez doradców z EkoExpert w trakcie kontroli środowiskowej, możliwość korzystania z doradztwa ekologicznego oraz doradztwa biznesowego przy podejmowaniu decyzji dotyczących poprawy efektywności energetycznej w firmie, ekologicznego wizerunku firmy, możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, oceny opłacalności inwestowania w OZE, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów ekologicznych i inne. Firma EkoExpert jest liderem rynku usług ekologicznych, w szczególności w zakresie zarządzania odpadami w firmie, które stanowi największe wyzwanie dla firm. Doradcy środowiskowi z EkoExpert profesjonalnie realizują wszelkie obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami, w tym rejestrację firmy w Bazie Danych Odpadowych, prowadzenie i uzupełnianiu ewidencji wytwarzanych odpadów w Bazie Danych Odpadowych, sporządzanie kart odbiorców odpadów, przygotowywaniu raportów okresowych, rozliczanie opłat za wprowadzanie produktów i opakowań do obrotu. Firma EkoExpert podejmuje na rzecz klientów starania o uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych w zakresie  m.in. wytwarzania odpadów, zbierania odpadów, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Szczegóły oferty firma EkoExpert prezentuje na stronie www.ekoexpert.com.pl


Ogłoszenia

Zobacz także