Odszkodowania z tytułu wypadków i innych zdarzeń. Bezpłatne porady. Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza

Menu Reklama

Strona główna


Odszkodowania z tytułu wypadków i innych zdarzeń. Bezpłatne porady. Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza


Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu m. in. takich zdarzeń jak: wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, wypadki w gospodarstwie rolnym, błędy medyczne, w tym zakażenie w szpitalu i wielu innych zdarzeń.
Dochodzimy wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem, w tym m.in.:  
•  zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienia,
•  zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
•  zwrot utraconych dochodów (zarobków),
•  zwrot kosztów dojazdów,
•  zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy),
•  renta z tytułu niezdolności do pracy,
• renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
•  zwrot kosztów opieki osoby trzeciej.

Dochodzimy również roszczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej na skutek wypadku. Komplementarne świadczenia za śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku, to m.in.:
- zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego,
- zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
- stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej osób uprawnionych.
Zakresem odszkodowania na podstawie art. 446 § 4 k.c. objęty jest uszczerbek niemajątkowy doznany przez najbliższych członków rodziny zmarłego, w następstwie jego śmierci.
Zadośćuczynienie za krzywdę jest dodatkowym roszczeniem, którego można żądać obok odszkodowania, określonego w art. 446 § 3 k.c.

tel. 500 896 135
http://www.kancelaria-lomza.pl
https://www.facebook.com/Universus-Kancelaria-Prawno-Odszkodowawcza-141753536000688/


Najnowsze ogłoszenia

Zobacz także


Więcej ogłoszeń


Strona główna | Katalog firm | Ogłoszenia | Forum | Atrakcje | Reklama | Facebook | Twitter

© 2012-2015 - eBielsk.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.