SZKOLENIA NA MASZYNY BUDOWLANE FINANSOWANE PRZEZ UE !!!

Menu Reklama

Strona główna


SZKOLENIA NA MASZYNY BUDOWLANE FINANSOWANE PRZEZ UE !!!


Zapraszamy do udziału w kursach zawodowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – poddziałanie 3.2.2 RPO”

Poddziałanie 3.2.2 - bon na szkolenia zawodowe, nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe.

W projekcie może uczestniczyć osoba:

- pełnoletnia ,
- zamieszkująca subregion łomżyński (rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego oraz wysokomazowieckiego),
- bez względu na posiadany status: pracująca, bezrobotna, ucząca się.

Jeśli zakwalifikujesz się do projektu będziesz mógł wziąć udział w następujących szkoleniach:

- koparko ładowarki kl. III,
- koparki jednonaczyniowej kl. III, I,
- ładowarki jednonaczyniowej kl. III, I,
- walce drogowe kl. II,
- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III,
- zagęszczarki i ubijaki wibracyjnych.

CHCESZ ZDOBYC TAKIE UPRAWNIENIA ?

Skontaktuj się z Nami - oferujemy kompleksową pomoc przy formalnościach.

Pamiętaj, że podnoszenie kompetencji podnosi Twoją wartość na rynku pracy oraz atrakcyjność dla pracodawcy.

CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR

Biuro Łomża:
Łomża, ul. Al. Legionów 27
Telefon: (86) 218 52 75.


Najnowsze ogłoszenia

Zobacz także


Więcej ogłoszeń


Strona główna | Katalog firm | Ogłoszenia | Forum | Atrakcje | Reklama | Facebook | Twitter

© 2012-2015 - eBielsk.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.