Sprzedaj Zadłużoną Firmę Spółkę Chronimy Podatkowo oraz 299 ksh

Menu Reklama

Strona główna

Ogłoszenia

Katalog firm

Atrakcje

Forum
Sprzedaj Zadłużoną Firmę Spółkę Chronimy Podatkowo oraz 299 ksh

Sprzedaj Zadłużoną Firmę Spółkę Chronimy Podatkowo oraz 299 ksh


Kupimy spółkę, Jesteśmy zainteresowani nabyciem spółek, które borykają się trwale, lub przejściowo, z utratą płynności finansowej. Nabywamy spółki po przeanalizowaniu wstępnym dokumentacji finansowej w postaci sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowych objaśnień. Nasze działanie pozwoli :uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ,ochronę przed poniesieniem odpowiedzialności majątkowej, ochronę majątku prywatnego przed wierzycielami ,ochronę majątku przedsiębiorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Państwa , skutecznie pomagamy w 299 ksh tel.784-494-784 www.spolkekupie.com biuro@spolkekupie.com


Ogłoszenia

Zobacz także