Praca dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem niepełnosprawności

Menu Reklama

Strona główna


Praca dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem niepełnosprawności


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”.
Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące wszystkie poniższe kryteria:
•    Wiek od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
•    Miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego,
•    Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
•    Posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadanie aktualnego orzeczenia w stopniu umiarkowanym lub lekkim ale ze sprzężeniem,
•    Nie korzystanie w ciągu min. 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia:
•    Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracj),
•    Indywidualne wsparcie psychologiczne dla min. 48 osób,
•    Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla 30 osób,
•    52 szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem: prawo jazdy, magazynier, kurs Komputerowy ECDL, j. obce,  i wiele innych)
•    56 płatnych staży zawodowych,
•    Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/czki.

Aby wziąć udział w projekcie można
Umówić się na spotkanie rekrutacyjne w biurze lub swoim miejscu zamieszkania
Biuro Regionalne Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 p. 302 (Budynek Wyższej Szkoły Administracji Publicznej WSAP)

Łukasz Emich, 739 041 187, lukasz.emich@far.org.pl


Najnowsze ogłoszenia

Zobacz także


Więcej ogłoszeń


Strona główna | Katalog firm | Ogłoszenia | Forum | Atrakcje | Reklama | Facebook | Twitter

© 2012-2015 - eBielsk.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.